Giải thưởng

12345

Năm 2010

BCI Asia Top Ten Architectural Firm Việt Nam
BCA Green Mark (Kiến Trúc Sinh Thái) cho dự án Mulberry Lane ở Hà Nội – Việt Nam.